Kód produktu: P00581-39

13 310 Kč s DPH

Upřesněte výběr produktu
ks
Termín Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
Školení Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H - Termín: 10. září 2024 9. července 2024 13 310 Kč
Školení Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H - Termín: 10. září 2024 10. září 2024 13 310 Kč
Školení Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H - Termín: 10. září 2024 8. října 2024 13 310 Kč
Školení Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H - Termín: 10. září 2024 12. listopadu 2024 13 310 Kč
Školení Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H - Termín: 10. září 2024 10. prosince 2024 13 310 Kč
Školení Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H - Termín: 10. září 2024 14. srpna 2024 13 310 Kč

Proč získat profesní kvalifikaci?

 
 • Nutnost pro provádění činností od 1.1.2015 podle zákona č.406/2000 Sb.
 • Pokuta od 1.července 2015 až 5 000 000 Kč
 • Povinnost pro realizování instalací dotovaných z veřejného rozpočtu
 • Stavebník nebude ohrožen udělením pokuty ve výši až 200 000 Kč
 • Výhoda oproti konkurenci bez potřebné profesní kvalifikace
 

Informace o zkoušce

 
 • zkouška probíhá podle hodnotícího standardu, zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • profesní kvalifikace je požadavkem dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.
 • zkouška probíhá 10 hodin, které je možno rozdělit do dvou dnů po 5 hodinách
 • zkušební komise je dvoučlenná
 • zkouška má ústní, písemnou a praktickou část
 • zkouška probíhá na fotovoltaickém polygonu
 • uchazeč před musí absolvováním zkoušky vyplnit a poslat přihlášku
 • před zkouškou je nutné absolvovat školení, případně konzultační seminář (organizace a průběh zkoušky, seznámení s polygonem, literatura, legislativa, bezpečnost práce, apod.)
 • dokumenty k předložení u zkoušky: občanský průkaz, osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti
 • absolvent získá osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má platnost 5 let (dle § 10d odstavce 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)

Témata školení

 • Úvod do problematiky fotovoltaiky a úloha fotovoltaických systémů v ASEK ČR.
 • Fotovoltaika součástí domácí i firemní energetiky. Dotační možnosti fotovoltaických systémů.
 • Základní schéma fotovoltaického systému a jeho součásti. Exkurze fotovoltaických systémů.
 • Podmínky připojování fotovoltaických systémů do DS. Stavební legislativa malých střešních instalací.
 • Navrhování a dimenzování fotovoltaických systémů. Výpočty energetických zisků. Samostatný návrh fotovoltaického systému.
 • Konstrukční fotovoltaické systémy a jejich použití.
 • Ochrana fotovoltaických systémů před bleskem a přepětím. Přepěťové ochrany fotovoltaických systémů.
 • Bezpečnost práce při montáži fotovoltaických systémů.

Lze složit jen samotnou zkoušku za cenu 5000 Kč bez DPH. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. +420 603 109 560 nebo e-mailu: ivotom@seznam.cz

Školení realizuje firma Ivo Tomeček
IČ 11528494
Sídlo: 17. listopadu 643/16, 708 00 Ostrava-Poruba

Zkouška probíhá na adrese: Ke Skalce 261/17, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktujte nás!