Dodávka a montáž klimatizací do bytových i komerčních prostor. Nabízíme rychlé a profesionální řešení. Každá realizovaná montáž je vždy řešena individuálně po vzájemné dohodě.
Vypočteme a navrhneme, doporučíme optimální výkon a umístění jak vnější, tak i vnitřní klimatizační jednotky a zákazníka seznámíme s celým postupem montáže.

Prostor, kam bude vnější jednotka umístěna, je dobré zvážit. I když je hlučnost moderních vnějších jednotek velice nízká, i tak je dobré počítat s jejím umístěním do prostoru, kde nás i nízká hlučnost nebude rušit. Zvažte následné napojení k systému chladivových rozvodů především s ohledem na vzdálenost od vnitřních klimatizačních jednotek. Nesmíme zapomenout ani na nutnost napojení na elektroinstalaci. Dalším kritériem je přístupnost jednotky pro případ servisu. Vnější jednotku umisťujeme na antivibrační závěsy na stěnu domu, jednotku lze umístit na střechu za předpokladu stabilního ukotvení, do volného prostoru na předem připravenou stabilní konstrukci nebo např. na zděný sokl. Není vhodné umístit jednotku na přímé (hlavně odpolední) sluneční záření.

Vnitřní jednotka by měla být umístěna do míst, kde nebude nic bránit cirkulaci vzduchu. K jednotce je nutný samostatně jištěný elektrický přívod a propojení s vnější klimatizační jednotkou, které se realizuje prostupem zdí. Průměr vrtaného prostupu stěnou je cca 50 mm.

Servis klimatizace:

Klimatizace je složitý systém, který potřebuje pravidelný servis a údržbu.
Pro všechny naše klienty nabízíme servisní službu. 1x do roka Vás bude kontaktovat náš technik a domluví si s Vámi termín na pravidelný servis klimatizace.

Cena servisu je včetně dopravy v okrese Ostrava. Poté účtujeme cenu dopravy 9,5 Kč/ km. 

V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem, telefonicky nebo využijte našeho kontaktního formuláře.

Montáž klimatizace:

 1. Technik se k Vám dostaví ve stanovený datum a čas

 2. Nainstalujeme vnější i vnitřní jednotky

 3. Realizujeme montáž veškerých rozvodů

 4. Provedeme zapojení elektroinstalace

 5. Odvod kondenzátu samospádem (gravitací) nebo s čerpadlem

 6. Naplnění a realizace bezpečnostní tlakové zkoušky těsnosti systému

 7. Vše po sobě uklidíme a uvedeme do původního stavu

 8. Předvedeme funkčnost klimatizace

 9. Zaškolíme vás v ovládání klimatizace

 10. Celková doba montáže 3-8 hodin dle náročnosti a počtu jednotek

Standardní montáž klimatizace zahrnuje montáž jednotky ve standardních podmínkách.
Montáž provádějí odpovědní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi splňující vysoce odborné předpoklady dle předpisů, zákonů ČR:

 • 1x průraz stěny z betonu (do 25 cm, bude-li tloušťka betonu více než 25 cm, cena montáže se navyšuje o 750 Kč včetně DPH), cihly, YTONGU,

 • základní konzola pro uchycení venkovní jednotky,

 • odvod kondenzátu kondenzační hadicí nebo PVC trubkou (tzv. pevný kondenz) samospádem (gravitací) z vnitřní jednotky do 5 metrů,

 • vytvoření elektrického napájení silovým kabelem 3 x 2,5 CYSY do 5 metrů,

 • zprovoznění klimatizace,

 • zaškolení podle návodu k obsluze,

 • závěrečný protokol o montáži.

Rozvody chladu-spojují vnější a vnitřní klimatizační jednotku. Délka vedení rozvodů chladu se určí na obhlídce.
K základní ceně za standardní montáž klimatizace se připočítávají rozvody chladu, jejichž délka je individuální. Cena za metr rozvodů chladu je 600 Kč včetně DPH
.

 

Montáž rozvodů chladu zahrnuje:

 • propojovací izolované měděné potrubí 1/4"/ 3/8" / 1/2",

 • komunikační kabel 4 nebo 5 x 1,5 CYKY mezi vnitřní a venkovní jednotkou,

 • estetické krycí lišty pro vedení propojovacího potrubí.

Bližší informace k montáži:

 • přibližný čas standardní montáže klimatizace s rozvody chladu do 4 metrů je 4-8 hodin,

 • montáž klimatizace je stavební úprava, doporučujeme zakrýt a/nebo odsunout nábytek,

 • během montáže je značně snížený komfort-hluk (především při průrazu stěny), prach z vrtání apod.

 • montáž klimatizace se může v případě nepředvídaných montážních prací prodloužit, proto prosíme zákazníky, aby počítali i s touto alternativou; naším cílem je dokončit každou montáž v daný den pro váš komfort,

 • klimatizaci přivezou naši technici v den montáže a vynesou ji až k vám,

 • cena montáže zahrnuje základní ukončování práce.

Cena montáže nezahrnuje:

    - stavební úpravy, zednické ani malířské práce,
    - v některých případech použití vysokozdvižné plošiny,
    - dodatečné plnění chladiva (zpravidla potřebné při délce trasy rozvodů chladu více než 5 m),
    - v některých případech dodávka a montáž přídavného čerpadla kondenzátu,
    - demontáž staré klimatizace 5000 Kč včetně DPH (sleva - 50% z demontáže při montáži nové klimatizace).